Utländsk arbetskraft i byggbranschen

En skicklig arbetare är en person med en specifik kompetens till följd av utbildning och kunskap. Att få en specifik skicklighet är en tuff uppgift – därför är det inte överraskande att det finns stor efterfrågan efter kvalificerade arbetare på den svenska arbetsmarknaden och att många svenska arbetsgivare väljer att anlita utländsk arbetskraft i byggbranschen.

Fördelar med utländsk arbetskraft i byggbranschen

Utländsk arbetskraft är ofta billigare än den svenska

Det finns jämförelsevis fler jobbmöjligheter i ekonomiskt starkare länder såsom Sverige, och dessa möjligheter lockar in kompetenta utländska arbetare som ofta kräver mindre kompensation för sitt arbete än de svenska.

Utbildade och erfarna potentiella arbetare att välja mellan

Babyboomer-generationen går gradvis i pension. Som ett resultat förblir babyboomers tidigare jobb lediga på grund av bristande erfarenhet i den nuvarande generationen.

Detta förstärker efterfrågan på skickliga arbeten inom olika områden, däribland byggbranschen. Denna efterfrågan har ökat i enorm takt under årtiondet. Som ett resultat ser svenska arbetsgivare fram emot att kunna anställa skicklig arbetskraft från olika länder.

Ofyllda positioner kan fyllas med utländska arbetstagare

Det finns ett stort krav på skicklig arbetskraft inom bygg. Men i Sverige finns det av ekonomiska skäl så pass många jobbmöjligheter att många svenska inte väljer att ansöka om vissa manuella jobb, vilket är dock inte fallet i vissa andra länder där byggarbeten håller en högre status på jobbmarknaden.

Att arbeta i avlägsna regioner är en annan sak som människorna försöker hålla sig borta från. Detta beror på bristen på modern teknik och anläggningar i området. Således väljer många svenska företag utländska talanger för att slutföra dessa jobb.

Många utländska arbetare strävar efter att kunna leva i Sverige

Många utländska arbetare har immigrerat till Sverige för att ha det bättre finansiellt, vilket gör de villiga och drivna inom sitt arbete för ett svenskt företag då de betraktar sitt arbete som en mission, eller till och med ett slags välsignelse. Detta kan leda till hög arbetsmoral och väl utförda jobb. Kontakta oss för att ta reda på hur även d kan anlita kvalificerat utländskraft i byggbranschen.

Kulturell diversitet betyder mycket i näringslivet och utländska arbetstagare är kopplingen

Arbetsgivare som vill utöka sin räckvidd genom att expandera till andra länder ska ha ett bra kontaktnätverk i det valda landet. De lär sig också om den utländska marknaden. Därför kan anställning av utländska arbetstagare ge en insikt om byggbranschen och dess utvecklingsstadium.

Dessutom hjälper detta också till kulturell förståelse och bättre representation av sig själv på en annan marknad. När allt kommer omkring visar det sig alltid vara fördelaktigt att ha extra intern hjälp.

Söker du utländsk arbetskraft i byggbranschen?

WorkForce är en av de främsta rekryteringsbyråerna i Sverige för utländsk arbetskraft i byggbranschen. Genom WorkForce har du chansen att anställa begåvade utländska byggarbetare från vår pool av kandidater. Vi har kunskap om marknaden och vet var och hur du hittar de mest lämpliga kandidaterna.

WorkForce arbetar med utländsk bemanning i byggbranschen

Utländsk personal ger dig direkt tillgång till utländska arbetsmarknader. Alla byggarbetare vi rekryterar åt dig har lämpliga kvalifikationer, arbetserfarenhet och referenser. Översättningar av deras dokumentation kan göras tillgängliga vid behov.

Regler för utländsk arbetskraft inom byggsektorn

Byggbranschen behöver i dagsläget utländsk arbetskraft för att klara sitt främsta uppdrag, men inte alla bemanningsföretag i Sverige som rekryterar utländsk arbetskraft respekterar svenska lagar och arbetsregler. Enligt en ny lag ska alla byggarbetare som slår fast sig i Sverige samt alla som jobbar mer än 45 dagar i landet på ett år ska betala skatt här, alltså inte i sitt hemland. Samma villkor gäller däremot socialförsäkringen samt arbetsgivaravgifter som i fall av svenska byggarbetare, enligt en ny lag som trädde i kraft i början av 2021.

Kontakta oss redan idag

Tveka inte att kontakta oss på WorkForce för att påbörja din rekrytering!