Effektiv rekrytering och bemanning av utländsk arbetskraft!

Har du svårt att få ID06 till dina anställda?
Har ni kollektivavtal med byggnads?
Svårt att få svenska personnummer för utländska anställda?

Vi har en paketlösning på allt detta. Vi erbjuder professionell bemanning och rekrytering av personal i alla sektorer. All vår personal har kollektivavtal. Hör av dig för att veta mer om en lösning som passar dig.

Bygg

Behöver du bemanning inom bygg har du definitivt hamnat rätt.

Industri

Bemanning inom industrin må vara utmanade, men vi har vad som krävs för att bemästra uppgiften.

Restaurang

Rätt bemanning på rätt plats på rätt tid är många gånger avgörande för ett företags framgång, men i praktiken är det sällan så enkelt.

chaufför

Ofta söks kvalificerade chaufförer omgående för både korta och längre uppdrag, men att hitta rätt personer kan vara utmanande

Lagerpersonal

Att hitta rätt personer till rätt positioner är utmanande och ett såväl tidskrävande som komplext arbete.

Frisörer

Ett företag är aldrig bättre än sina medarbetare så vill man fortsätta växa och ta plats på marknaden gäller det att välja personal med omsorg.

Effektiv rekrytering och Bemanning av utländsk arbetskraft

När distansarbete blir allt vanligare över hela världen inser etablerande företag fördelarna med att anställa utländsk arbetskraft – svenska företag står nämligen inte längre inför begränsningarna med att anställa arbetare som bor i närheten av ett fysiskt kontor.

Trenden mot att anställa arbetskraft på distans har fått fart för ett antal år sedan. Redan år 2018 hade antalet distans anställda ökat med 80 procent jämfört med förra decenniet. Företagsägare inom flera branscher har länge ifrågasatt behovet av ett centralkontor med höga hyreskostnader, reserestriktioner för anställda och kostnaderna för pågående kontorsunderhåll. Denna trend har naturligtvis accelererat mitt i COVID-19-pandemin. Vi innehar bemanningsföretag i Malmö, bemanningsföretag i Göteborg och ett rekryteringskontor i Stockholm

Med betydande framsteg inom kommunikationsteknologin och fler proffs som har gått in på frilansmarknaden har det aldrig varit lättare att anställa utländsk arbetskraft var den än befinner sig.

När det gäller effektiv bemanning och rekrytering av utländsk arbetskraft är en stor utmaning för företag att betala arbetstagare i tid och i enlighet med lokala arbetsföreskrifter. Denna utmaning har mildrats av tredjepartsleverantörer som erbjuder ett brett utbud av löne-, betalnings- och personalstyrningslösningar. Dessa framåtriktade företag, precis som vi på WorkForce, har kommit fram med effektiva system som automatiserar löneprocessen. Detta gör att svenska företag kan lätt hantera flera lönecykler med olika skatteklasser, arbetsregler och löneförväntningar.

Här tittar vi på viktiga strategier för att anställa utländsk arbetskraft samt hur vi på WorkForce kan hjälpa ditt företag med effektiv rekrytering och bemanning av utländsk arbetskraft.

bemanning bygg
bemanning & rekrytering workforce-bemanning

Varför anställa utländsk arbetskraft med bemanning eller rekrytering?

Att anställa utländsk arbetskraft medför många fördelar för expanderande företag som vill locka nya kunder, sänka arbetskraftskostnaderna och testa nya produkter och tjänster. Här är tre av de mest övertygande skälen att anställa en utländsk anställd:

Gå in på nya internationella marknader

Att anställa lokal talang på en ny marknad har visat sig ge dina produkter och tjänster en lokal känsla. Lokala människor är mycket bättre positionerade – både kulturellt och professionellt – för att representera ditt varumärke inom en ny marknad. Dessa människor känner igen vad konsumenterna vill ha och har en intuitiv känsla för nyanserna på den lokala marknaden. Detta har vår bemanning och rekryteringspersonal påvisat.

Få tillgång till en större pool av bemanning och rekrytering kandidater

Företag som bara anställer arbetare i närheten av huvudkontoret begränsar deras möjligheter att få kontakt med de bästa talangerna. Genom att bredda poolen av potentiella kandidater kan ett företag dra nytta av distanslösningar. När det inte längre finns några begränsningar på var lämpliga kandidater kan hittas, finns det ingen anledning att inte anlita en utländsk anställd. Och med hjälp av en ansedd tredjepartsleverantör såsom WorkForce kan hela processen dessutom bli ännu lättare.

Bemnning ger kostnadseffektivitet 

På den globala arbetsmarknaden är det möjligt att anställa arbetstagare till konkurrenskraftiga löner som är i förhållande till de normer som deras lokala tillsynsmyndigheter ställer. Svenska företag som anställer utländsk arbetskraft kan också spara kostnader som lika begåvade anställda kan kräva i företagets huvudsakliga verksamhetsland, i detta fall Sverige. Dessutom kommer anställdas förmåner att variera från land till land. Med rätt forskning och stöd är det möjligt att erbjuda ett lukrativt paket när du anställer utländska anställda, samtidigt som du fortfarande sparar pengar på löner och förmåner.

Lön för utländsk bemanning i Sverige

Lagen om utstationering av arbetstagare lyfter fram vissa rättigheter som utstationerade arbetstagare ges enligt svensk arbetslag och som utländska arbetsgivare måste följa när de utstationerar arbetstagare till Sverige, inklusive rätten om årlig ledighet och samma arbetsmiljö och arbetstidsbegränsningar som skulle gälla i enbart inhemskt förhållande.

Dessa rättigheter täcker direkt varje utländsk arbetare utan att någon fackförening eller annan part kräver det. Fackföreningar kan vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att arbetsgivare tillämpar regler som ger utstationerade arbetstagare vissa minimirättigheter som anges i ett kollektivavtal. Långvarig utstationering av arbetstagare sätter arbetare i en annan position – i sådana fall måste utstationerade arbetare behandlas som om det bara finns ett inhemskt förhållande mellan arbetaren och arbetsgivaren.

Det finns ingen minimilön enligt svensk lag. Detta kan istället komma överens om mellan fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna genom kollektivavtal. Lagen om utstationering av arbetstagare tillåter svenska fackföreningar att vidta åtgärder mot utländska arbetsgivare för att till exempel säkerställa samma minimilön för utländska anställda som är utstationerade i Sverige som följer av centrala svenska kollektivavtal. I praktiken innebär detta att svenska fackföreningar kan kräva samma lönenivå från utländska arbetsgivare för utstationerade anställda som i ett strikt inhemskt anställningsförhållande.

Sammantaget innehåller svensk lag ett utvecklat system för att förhindra utländska anställda att utföra arbete i Sverige på mindre fördelaktiga villkor än vad som skulle ha tillämpats i deras hemland.

Särskilda regler

Lagstiftaren har nu också publicerat utökade krav ur skatterättslig synvinkel. Just nu befinner sig runt 20 tusen anställda av utländska arbetsgivare tillfälligt i Sverige för att jobba. En utstationerad är någon som jobbar i Sverige, men är anställd i sitt hemland och för vem samma villkor och lönenivåer gäller på de tillfälliga uppdragen i Sverige som för svenska arbetare.

bemanning & rekrytering frisör
bemanning & rekrytering lager

Anlita & hyra in utländsk bemanning som arbetskraft

Under tidigare år kunde bara större multinationella företag ägna de nödvändiga resurserna och kostnaderna till global expansion. För att upprätthålla överensstämmelse med arbetsföreskrifter var det enda alternativet för ett företag att starta lokalt. Detta innebar att man åtog sig risken att misslyckas, utan någon tydlig indikation på att ett företag skulle lyckas på en ny marknad.

Idag finns det nya alternativ som har utjämnat de globala affärsvillkoren. Mindre, smidiga företag har lika mycket möjlighet att expandera internationellt och anställa utländsk arbetskraft.

Här är tre anställningsalternativ för företag som vill anställa utländska anställda på ett korrekt sätt:

Oberoende entreprenörer och frilansare

Oberoende entreprenörer är tekniskt sett egenföretagare. Företag som arbetar med entreprenörer betalar dem en engångslön och betalar inga skatter för dem. Dessutom betalar de inte någon social försäkring eller arbetsgivaravgift. I praktiken tillåter detta ett företag att anställa en entreprenör till en högre timavgift än en vanlig anställd, samtidigt som man sparar på de totala arbetskostnaderna.

Det är ingen tillfällighet att antalet oberoende frilansare har ökat exponentiellt i takt med att den globala marknaden har utvecklats. På många sätt är entreprenörer den perfekta lösningen för företag som letar efter minimalt engagemang från yrkesverksamma som är anställda för att utföra vissa uppgifter.

Nackdelen med att anställa oberoende entreprenörer är risken för felklassificering, vilket kan leda till påföljder från lokala tillsynsmyndigheter. Oberoende entreprenörer är inte anställda, vilket innebär att de inte kan behandlas på samma sätt som vanliga anställda. Om ett företag hanterar hur entreprenören utför jobbet, har ekonomisk kontroll över entreprenören, eller om arbetet pågår, kan entreprenören klassificeras mer exakt som en anställd och ha rätt till normala skattetillägg och fördelar.

Lyckligtvis finns det svenska bemanningsföretag som WorkForce som erbjuder lösningar för att minska risken för felklassificering och hantera distributionen av kompatibel fakturering och internationell lön.

bemanning taxi
bemanning restaurang

Anställning av utländska medborgare

Många företag som vill starta en verksamhet på en utomeuropeisk marknad väljer att inte etablera utomlands, av flera skäl. Detta kan bero på kostnader, tidsbegränsningar och de juridiska och finansiella riskerna. En lösning för dessa företag är att anställa lokala arbetare och följa lokala arbetsföreskrifter.

Enligt en överenskommelse om arbetsgivare blir ett lokalt tredjepartsföretag den lagliga arbetsgivaren för företagets anställda – inklusive deras utländska anställda. På så sätt tar de ansvar för anställda och övervakar den administrativa sidan av anställningen, inklusive löner, förmåner och personalvägledning. Samtidigt behåller kundföretaget kontrollen över sina lokala och utländska anställda och styr alla dagliga uppgifter. Detta gör det möjligt för ett företag att kringgå behovet av att etablera sig utomlands, samtidigt som man fortfarande upprätthåller en aktiv arbetskraft på sin nya marknad.

Att samarbeta med ett tredjepartsbemanningsföretag är ett utmärkt sätt att testa en ny marknad innan man gör ett mer permanent drag. Ett företag kan till exempel skicka ett litet team för att se om det finns en marknad för deras produkter och tjänster. Om så är fallet kan ett företag sedan välja att etablera sig på den marknaden och ha det fulla ansvaret för sina anställda.

Etablera ett utländskt dotterbolag

För företag som har åtagit sig att ha en långvarig eller permanent närvaro i ett nytt land – med ett antal utländska anställda – är det bästa alternativet att upprätta en utländsk enhet och ta på sig juridiskt ansvar för sina anställda. Detta är ett stabilt sätt att ha en närvaro på en ny marknad och positionera ett företag för att teckna kontrakt och göra affärer.

Det bör erkännas att etablering av en enhet ofta kan vara kostsamt och tidskrävande. Det kräver en förståelse för skatteramen och arbetslagstiftningen som är relevant för expansionslandet. Det kräver också registrering av ett företag hos nödvändiga skattemyndigheter och socialförsäkringskontor. Trots detta är det fortfarande det bästa sättet att uppnå långsiktig stabilitet på en utomeuropeisk marknad.


Även om ett företag lägger alla juridiska skyldigheter på ett tredjepartsföretag kan många av de befintliga funktionerna, såsom löner och personalbemanning, kontrakteras till en specialiserad tredje part. Detta säkerställer att lönerna administreras korrekt och att alla skatter och förmåner hanteras i enlighet. I många fall har en tredjepartsleverantör bokförings- och juridikpersonal som har expertis i alla frågor i förhållande till lokala arbetslagar.

bemanning och rekrytering
bemanning bygg

WorkForce arbetar med  rekrytering och bemanning av utländsk arbetskraft

Att leta efter potentiella anställda i Sverige är det första alternativet. Vid flera tillfällen kunde vi hitta nya högkvalitativa lokala anställda även i situationer där det verkade som om de lokala marknaderna var överbelastade och nya anställda inte fanns någonstans. Trots intrycket är detta inte alltid fallet. Tack vare vår marknadsförings- och rekryteringsstrategi kan vi hitta anställda som är tillgängliga och kan fylla dina produktionshallar omedelbart.

WorkForce är ett rekrytering- och bemanning med utländsk arbetskraft som stöder ditt företag om du vill anställa utländsk arbetskraft i utlandet. Detta säkerställer att alla anställda – inklusive utländska arbetstagare – får betalt korrekt, i tid och i enlighet med lokala arbetsriktlinjer. När du är redo att göra flytten permanent underlättar vårt team av specialister inom landet etableringen av det utländska företaget. Vi arbetar nära de lokala myndigheterna. Som ett resultat sparar ditt företag betydande tid och pengar och bibehåller alltid efterlevnaden.

Om du funderar på att ta ditt företag offshore och hyra in utländsk arbetskraft kan vi även rekrytera dina nya medarbetare genom vårt dedikerade interna rekryteringsteam. Vi använder vårt branschledande nätverk av globala partners och avancerade sökkriterier för att ansluta ditt företag till högkvalitativa kandidater inom alla branscher. Vi ser till att alla kandidater talar det lokala språket och förstår det kulturella och ekonomiska landskapet på din målmarknad.

För att upptäcka mer om WorkForce eller någon av våra skräddarsydda expansionslösningar, kontakta vårt team redan idag.

FAQ

Regler gällande utländsk arbetskraft i Sverige

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för utländsk arbetskraft. Utländska medborgare som jobbar i Sverige ska även beskattas i Sverige, oavsett hur länge de ha vistats i Sverige eller om det går genom bemanning.

Även reglerna om skatteavdrag för jobb utförda i Sverige förändras, vilket kommer att innebära att fler utländska företag måste registrera sig hos Skatteverket.

Sociala avgifter för bemanning med utländsk arbetskraft

En anställd kan bara omfattas av ett enda lands socialförsäkringssystem, och i regel kan man säga att arbetslandets försäkring gäller. Därför ska du som anställer utländsk arbetskraft normalt betala svenska arbetsgivaravgifter på ersättningar till anställda som är bosatta utomlands och arbetar i Sverige. 

Arbetargivaravgift utländsk arbetskraft – Vad gäller?

Det utländska bolaget kan i vissa fall bli skyldigt att betala arbetsgivaravgifter om man inte kan visa att den anställde i Sverige tillhör ett annat lands socialförsäkringssystem. Undantag från reglerna gäller inte de anställda som bara arbetar i Sverige under högst 15 arbetsdagar i följd eller under högst 45 arbetsdagar totalt under ett kalenderår. Lediga dagar ska självfallet inte räknas in i tiden i Sverige.

Anställa utländsk arbetskraft utanför EU?

Medborgare i länder som inte är medlemmar i EU/EES måste ha ett giltigt arbetstillstånd för att ens kunna arbeta i Sverige. Arbetstillstånd ges för tiden som arbetet omfattas – dock maximalt i två konsekventa år.

Bemanning maskintekniker
bemanning & rekrytering workforce-bemanning

Hör av dig till oss

fyll i kontaktformuläret nedan eller hör av dig direkt på mail.

Praesent venenatis metus at

Phasellus consectetuer vestibulum elit. Pellentesque ut neque. Vestibulum dapibus nunc ac augue. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus. In consectetuer turpis ut velit.

Phasellus accumsan cursus velit. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Nullam sagittis. Phasellus consectetuer vestibulum elit.

Fusce ac felis sit amet ligula pharetra condimentum. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean imperdiet. Donec mi odio, faucibus at, scelerisque quis, convallis in, nisi. Morbi ac felis.

Maecenas egestas arcu quis

Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Nullam cursus lacinia erat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nullam tincidunt adipiscing enim.

Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Vestibulum dapibus nunc ac augue. Sed hendrerit. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Pellentesque egestas, neque sit amet convallis pulvinar, justo nulla eleifend augue, ac auctor orci leo non est. Morbi ac felis. Fusce egestas elit eget lorem. Aenean imperdiet.

Kundutlåtanden

sv_SESvenska