I en rekryteringsprocess så sammanställer rekryteraren tillsammans med dig som kund en kravspecifikation för hitta precis vad som krävs för tjänsten.

En annons författas och publiceras av rekryteraren beskrivandes både personen som söks och tjänsten som ska tillsättas.Urvalsarbete och search startar i syfte att hitta och attrahera intressanta kandidater.

Rekryteraren håller sedan telefonintervjuer med de aktuella kandidaterna samt djupintervjuer av matchande slutkandidater.

Utvalda tester genomförs i syfte att identifiera relevanta fakta. Exempelvis jobbstil, kandidaternas motivationsnivå, beteende eller logisk analytisk förmågaI rekryteringsprocessen

Utvalda tester genomförs i syfte att identifiera relevanta fakta. Exempelvis jobbstil, kandidaternas motivationsnivå, beteende eller logisk analytisk förmåga. De kandidater som tycks matcha bäst presenteras för kund via CV.

Rekryteraren begär nu slutligen in referenser av slutkandidaterna. Även bakgrundskoll anpassad till den aktuella tjänsten genomförs.

Kunden får sedan själv välja huruvida de vill anställa eller hyra in den person vi presenterar. En månad efter anställning/uthyrning följer den rekryterare som hanterat processen upp resultat samt upplevelsen av resultatet och rekryteringsprocess. Både med kunden i fråga och dess nu nya medarbetare.

Att rekrytera rätt kandidat är en såväl utmanande som tidskrävande uppgift. Med vår hjälp slipper du det komplexa arbetet och får mer tid över till kärnverksamheten. Därtill medför vår expertis och erfarenhet också högre träffsäkerhet liksom mindre risk för felrekryteringar. Vi kommer att se till så att du oavkortat har rätt personer på plats, både idag och då behovet uppkommer längre fram in i framtiden.

Från den första januari 2021 blir utländska arbetstagare som arbetar i Sverige skattskyldiga här.
Du riskerar att få betala skatt och sociala avgifter om du anlitar en utländsk firma som inte har svensk F-skatt och inte skattar för sina anställda i Sverige.

Vi har ett paketerbjudande där vi antingen tillhandahåller vår egen personal eller tar över arbetsgivaransvaret för er nuvarande personal.
Vi ordnar med ID06, Foraförsäkring, Samordningsnummer, skatt och sociala avgifter för de anställda.

Kontakta oss för mer information vad vi kan erbjuda ditt företag.

sv_SESvenska