Lagerpersonal

Att hitta rätt personer till rätt positioner är utmanande och ett såväl tidskrävande som komplext arbete. Speciellt då uppgifterna kräver specifika kompetenser och man vill rekrytera med kort varsel
Vår kunskap kring marknaden i kombination med vårt breda kontaktnät innebär möjligheten att presentera rätt kompetens till ditt behov.

För att du alltid ska ha rätt personalstyrka på plats

När det handlar om logistik och lager kan förutsättningarna dessutom skifta hastigt från en period till en annan. Därför är det också svårt att beräkna personalbehovet långsiktigt varpå bemanning är en värdefull lösning.

När en stor order kommer in och den ordinarie personalen inte räcker till förser vi dig med den arbetskraft du behöver. Att hyra in lagerpersonal genom oss är en smidig, trygg och kostnadseffektiv lösning

Att hyra in personal

Allt fler företag idag jämfört med tidigare väljer bemanning när de behöver extra arbetskraft, både för tillfälliga och längre perioder. En effektiv lösning som gynnar såväl företaget självt som de arbetssökande. Man behöver inte ta sig an de tidskrävande rekryteringsarbetena och betalar därefter enbart för faktiska arbetstimmar.

Oavsett om du behöver personal med kort varsel eller för längre uppdrag har vi kunskap och kapacitet att hjälpa.
bemanning & rekrytering workforce-bemanning

Genom ett tryggt och stabilt samarbete kan du känna dig säker på att alltid ha rätt personalstyrka på plats.

sv_SESvenska