Bemanning vård

Utmaningarna med bemanning, särskilt inom vårdbranschen, har blivit mycket mer komplexa då sjukvårdsanläggningar, statliga myndigheter, skolor, fängelser och andra organisationer har ett växande behov av kvalificerad vårdpersonal. Samtidigt söker medarbetarna mer flexibilitet och kontroll över sina karriärer. 

Vi erbjuder därför en smidig arbetslösning för arbetsgivaren samtidigt som vi tillgodoser den anställdes behov med vårt innovativa tillvägagångssätt för rekrytering inom sjukvården och hittar de bästa kandidaterna till både privat och offentlig vård och omsorg.

Söker du bemanning inom vård?

Vi är ett av de främsta rekryteringsföretag inom vård över hela landet. Vårt ansvarsområde sträcker sig till alla kandidatnivåer inom olika områden, inklusive kirurgiska och medicinska avdelningar, onkologi, barnläkare, radiografi, fertilitet, barnmorska eller klinisk forskning. 

 

Vi är specialister på bemanning inom: 

Idag upplever många branscher svårigheter med att hitta och attrahera personal med rätt yrkeskompetens till sitt befintliga behov.

Vårdcentraler

Vi har en rikstäckande närvaro och hittar rätt anställda till en mängd olika roller, inklusive vårdpersonal, sjuksköterskepersonal, enhetschefer eller regionala chefer. Vår vårdavdelning har erfarna och kunniga rekryteringskonsulter som förstår vårdbranschen.

 

Mentalhälsoorganisationer

Vi är en pålitlig rekryteringspartner till många psykiska hälsoorganisationer, -sjukhus och hem, i både den offentliga och den privata sektorn.
 

Internationell rekrytering

 
Vi har en utmärkt historik av internationell rekrytering. Detta är en process som involverar ett team av flerspråkiga konsulter som möter och intervjuar utländska kandidater och marknadsför våra svenska kunder utomlands för att fylla deras lediga specialtjänster.
 

Samhällsvård

 
Vi samarbetar även med ett antal hälsoorganisationer för att tillhandahålla vårdpersonal inom samhället efter behov. Dessa inkluderar sjukhus och primärvård, lokala myndigheter, välgörenhetsorganisationer, ärendehanteringsföretag och volontärorganisationer. Vi förstår till fullo vikten av den roll som vårdpersonal har för att förebygga sjukdom och upplysa patienter och familjemedlemmar om hälsofrämjande.
bemanning & rekrytering lager

Så hjälper vi dig med bemanning vård och omsorg

Som en bemanningsbyrå med många års erfarenhet inom vård och omsorg är vi specialiserade på att placera sjuksköterskor och övrig vårdpersonal inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

 

Tjänster för medicinsk personal 

Från dagskift på heltid till tillfällig anställning, vi på Workforce hittar sjuksköterskor och annan vårdpersonal med en mängd olika färdigheter, utbildningar och specialiseringar. Om det finns ett behov av en anställd på en specialenhet inom ett sjukhus, på ett läkarkontor, skola, långtidsanläggning eller klinik, kan vi hitta och rekrytera lämplig personal. 

Support och stöd 

Vi förstår även vikten av att möta de unika och komplexa personalutmaningar som vårdpersonal står inför och bemannar supportpersonal inom vårdsektorn: medicinska receptionister, medicinska sekreterare, medicinska assistenter, callcenterpersonal och andra. 

 

Rätt talang till vården 

Vi förstår att det är viktigt för din organisation att leta efter kvalitetspersonal. Att anställa rätt kandidater kan vara utmanande, särskilt med begränsade resurser. Det är där vi kommer in. Med vårt dedikerade team hjälper vi dig hitta talang som passar dina behov. 

 

Våra klienter 

Vi hittar och rekryterar lämpliga medarbetare snabbt då vi är övertygade om att ett bra partnerskap endast kan byggas på långsiktiga affärsrelationer. Därför måste vi förstå exakt vilka medarbetare behövs i en vårdorganisation för att erbjuda våra klinter bästa möjliga service. 

Det är också anledningen till att vi är specialiserade på endast ett fåtal branscher. Vi måste känna till den relevanta branschen för att verkligen kunna arbeta i och med den. Ta reda på mer om våra specialiseringsområden genom att ta kontakt med oss redan idag!

bemanning & rekrytering workforce-bemanning

En rekryteringsprocess är krävande och det krävs både kompetens och erfarenhet för att bemästra den effektivt och med gott resultat.

sv_SESvenska